Pređi na sadržaj

Kako biramo naše sastojke?

Bezbednost proizvoda je naš najviši prioritet. Naše proizvode za održavanje doma i ličnu negu svakodnevno koriste milioni ljudi širom sveta. Ljudi nam veruju da ćemo im pružiti proizvode koji su bezbedni za njih, njihove porodice i životnu sredinu.

Naši standardi u pogledu sastojaka

Naše standarde u pogledu sastojaka određuju tri ključna faktora: zakoni i propisi, naša sopstvena procena bezbednosti i promenljive želje potrošača.

Kao minimum, vodimo računa da naši proizvodi budu usklađeni sa važećim zakonima. U nekoliko oblasti postavljamo standarde koji su viši od onih koje zahteva zakon. U tim slučajevima, očekujemo i od naših dobavljača i partnera da poštuju te standarde. Slično tome, kada preuzimamo neki novi brend ili novu kompaniju, sarađujemo kako bismo obezbedili da što pre usvoje naše standarde.

Primenjujemo iste standarde svuda u svetu gde se naši proizvodi proizvode, prodaju ili koriste. Naši standardi se neprekidno analiziraju i ažuriraju u svetlu novih informacija.

Saznajte više u odeljku „Odgovori na vaša pitanja o sastojcima“.

Stručnost u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine

Unilever ima namenski Centar za bezbednost i zaštitu životne sredine (Safety and Environmental Assurance Centre – SEAC) u kom radi oko 200 ljudi, među kojima su naučnici priznati kao lideri na svom polju stručnosti.

Ključni cilj SEAC tima jeste da proceni bezbednost i ekološku održivost proizvoda kompanije Unilever kako bi se osiguralo da oni budu bezbedni za ljude koji ih koriste, naše zaposlene i životnu sredinu.

Vođenje računa o bezbednosti i održivosti kroz naučnu izuzetnost i saradnju

Osim što sprovodimo sopstveno pionirsko naučno istraživanje, takođe sarađujemo sa vodećim autoritetima širom sveta među kojima su regulatorni organi, naučnici u državnim organima i akademski eksperti. Ta saradnja sam omogućava da u svojim procenama ekološke održivosti uvek koristimo najnoviji naučni napredak.

Naše procene bezbednosti i održivosti

Od početne sjajne ideje o novom proizvodu do njegove proizvodnje, prodaje i sve do odlaganja proizvoda u otpad, naši naučnici iz SEAC tima su tu da u svakom koraku na ovom putu usmeravaju naše timove u vezi sa bezbednošću i ekološkom održivošću.

Pre nego što lansiramo proizvod na tržište, naši naučnici iz SEAC tima sarađuju sa timovima u celoj kompaniji Unilever radi procene bezbednosti proizvoda i njegovog uticaja na životnu sredinu.

Koristimo međunarodno priznate procene bezbednosti i održivosti u kojima se u obzir uzimaju tehnologija proizvoda, njegovi sastojci i način na koji će se koristiti.

Razumevanje opasnosti, izloženosti i rizika

U našoj proceni bezbednosti, pri utvrđivanju nivoa rizika od nekog sastojka proizvoda, u obzir se uzimaju dva ključna faktora – opasnost i izloženost.

Potencijalne opasnosti se nalaze svuda oko nas, a ponekad i na mestima na kojima ih najmanje očekujemo.

Na primer, cijanid je opasna hemikalija čije je oslobađanje moguće kada se jedu semenke jabuka.

Znamo da je cijanid opasan, ali veoma male količine koje se ispuštaju i kojima smo izloženi kada slučajno pojedemo nekoliko semenki jabuka ne predstavljaju rizik.

Procena izloženosti riziku je posebno relevantna za izbor sastojaka i vođenje računa da se oni koriste u odgovarajućim količinama kako bi bili i bezbedni i delotvorni.

Kada procenjujemo izloženost nekom proizvodu, uzimamo u obzir koja količina proizvoda će se verovatno koristiti svaki put, kao i trajanje i učestalost korišćenja. Takođe obuhvatamo mogućnost predvidljivog slučajnog korišćenja proizvoda; na primer, korišćenja gela za tuširanje za pranje kose.

Zahvaljujući tome što vodimo računa da nivoi izloženosti proizvodu budu u dobroj meri manji od onih koji mogu da budu štetni, možemo da budemo sigurni da su naši proizvodi bezbedni za ljude koji ih koriste, naše zaposlene i životnu sredinu.

Ako o nekom sastojku postanu dostupne neke nove informacije, procenjujemo ih. Ako te informacije promene našu prethodnu procenu rizika, uvek preduzimamo mere.

Slušamo vas

S vremena na vreme, neki od ljudi koji koriste naše proizvode kažu nam da bi više voleli da određene proizvode proizvodimo bez određenih sastojaka. Svi sastojci u svim proizvodima su bezbedni; ipak, u slučajevima gde je dostupan odgovarajući alternativni sastojak, uvek ćemo razmisliti o zameni.

Ako imate pitanja u vezi sa nekim od sastojaka u nekom našem proizvodu, obratite nam se.

Back to top