Pređi na sadržaj

Kontrolisanje nečistoća

U nekim proizvodima mogu da se jave blage nečistoće (poznate kao „trgovi“ ili „kontaminanti u tragovima“), bilo zbog toga što su prirodno prisutni u sirovinama ili zato što se javljaju u procesu proizvodnje.

Dve naučnice kompanije Unilever koje gledaju u bočicu

Želimo da ljudi imaju potpuno poverenje u naše brendove. Trudimo se da u našim proizvodima ne bude nečistoća u najvećoj mogućoj meri i imamo stroge kontrole kvaliteta sirovina i sastojaka koje koristimo, kao i procesa proizvodnje.

Specifikacije koje definišemo obezbeđuju da nivo bilo kakvih nečistoća u našim proizvodima za održavanje doma i ličnu negu bude razumno najniži koji se može postići. Zahvaljujući tome, količina kontaminanata u tragovima prisutnih u našim proizvodima bezbedna je za ljude i životnu sredinu.

Neke od supstanci u vezi sa kojima najčešće dobijamo pitanja su ftalati, živa i 1,4-dioksan.

Ftalati

Ftalati su porodica hemikalija koje poboljšavaju fleksibilnost i trajnost plastike. Često se koriste u materijalima za pakovanje, podnim oblogama, kablovima, prtljagu, sportskoj opremi i medicinskim sredstvima.

Mi ne koristimo ftalate u proizvodnji naših proizvoda, mada mogu biti prisutni u veoma malim tragovima koji su u okviru bezbednih nivoa.

U skladu sa našim standardima koji isključuju korišćenja ftalata, ne koristimo dietil ftalat (DEP), rastvarač koji se koristi za mešanje sastojaka mirisa. Umesto njega, koristimo druge pristupe za spajanje sastojaka mirisa.

Uvek vodimo računa da količine ftalata koje koristimo u ambalaži budu niže od nivoa koje regulatorni organi procenjuju kao bezbedne.

Jedinjenja žive

Živa je težak metal srebrnobele boje koji na sobnoj temperaturi prelazi u tečno agregatno stanje. U nekim zemljama se tradicionalno koristi kao sredstvo za posvetljavanje kože. Izloženost nekim oblicima žive u visokim koncentracijama može dovesti do alergijskih reakcija, iritacije kože ili oštećenja nervnog sistema.

Ni u jedan od naših proizvoda za održavanje doma i ličnu negu ne dodajemo jedinjenja žive. Strogo kontrolišemo sve neizbežne nivoe tragova u sirovinama koje koristimo, kao što je talk, koji moraju biti manji od 1 dela u milion. To je ispod nivo koji regulatorni organi procenjuju kao bezbedan.

Podržavamo aktivnosti industrije u širem smislu i regulatornih organa na smanjivanju ili zabrani korišćenja jedinjenja žive u proizvodima za održavanje doma i lilčnu negu širom sveta.

1,4-dioksan

Proizvodi za održavanje doma i ličnu negu mogu da sadrže sasvim male količine jedinjenja koje se zove 1,4-dioksan, koje može da nastane u procesu proizvodnje. Količine 1,4-dioksana u tragovima javljaju se i prirodno u određenim vrstama hrane kao što su paradajz, kafa i kuvana piletina.

Regulatori, među kojima je Uprava za hranu i lekove (FDA), agencija SAD odgovorna za bezbednost hrane i lekova u SAD, utvrdila je da nivoi 1,4-dioksana koji postoje u proizvodima za ličnu negu ne predstavljaju zdravstveni rizik. Međutim, kod izloženosti visokim nivoima 1,4-dioksana, ovo jedinjenje je karcinogeno za ljude i zbog toga vodimo računa da smanjimo njegovu količinu kroz sprovođenje strogih kontrola tokom procesa proizvodnje.

Vodimo računa da nivoi 1,4-dioksana u našim proizvodima za održavanje doma i ličnu negu budu komotno u okviru bezbednih parametara. Ograničenje koje godinama važi za naše proizvode za ličnu negu je 10 delova u milion, a za proizvode za održavanje doma 30 delova u milion. Ovi nivoi su odraz različitih sastojaka i vrsta proizvoda.

Back to top