Pređi na sadržaj

Fluorid

Jaki, zdravi zubi i desni su važni za ljudsko zdravlje i blagostanje. Redovno pranje zuba pastama za zube koje sadrže fluorid doprinosi sprečavanju kvarenja zuba i poboljšava oralnu higijenu.

Troje dece koja peru zube sa osmehom

Fluorid se uobičajeno dodaje u paste za zube duže od jednog veka, a milini ljudi ga bezbedno koriste svakog dana.

U mnogim zemljama, fluorid se dodaje u pijaću vodu radi poboljšanja opšteg zdravlja zuba. FDI Svetska stomatološka federacija kaže da više od 350 miliona ljudi u više od 30 zemalja ima koristi od dodavanja fluorida u vodu.

Odgovori na vaša pitanja

Zašto Unilever koristi fluorid u pastama za zube?

Fluorid u pasti za zube je bezbedan, pristupačan i lak način za zaštitu zuba od truljenja. To je jedna od naših obaveza iz Plana održivog načina života da poboljšamo oralno zdravlje ljudi širom sveta, a u dugotrajnom partnerstvu sa FDI Svetskom stomatološkom federacijom promovišemo važnost pranja zuba pastom koja sadrži fluorid dvaput dnevno.

Da li prevelika količina fluorida oštećuje zube?

Kod dece koja konzumiraju preveliku količinu fluorida u ranoj fazi dok se zubi formiraju mogu da se pojave fleke na zubima, poznate kao fluoroza zuba. Međutim, to se obično dešava u zemljama u kojima postoji prirodno visok nivo fluorida u vodi za piće.

Pasta za zube se obično ne guta, pa je rizik od izazivanja fluoroze zuba mali. Međutim, roditelji treba da nadgledaju malu decu prilikom pranja zuba kako bih sprečili da gutaju pastu. Efekti fluoroze zuba su u principu kozmetički i nisu štetni po zdravlje.

Da li prevelika količina fluorida dovodi do zdravstvenih problema?

Zabrinutosti za zdravlje u vezi sa fluoridom povezane su sa njegovim korišćenjem u vodi za piće, ne u pasti za zube. Kada se proguta, fluorid prolazi kroz digestivni sistem i odlazi u krvotok, gde ima tendenciju da se nagomilava u delovima organizma koje sadrže veliku količinu kalcijuma, kao što su kosti i zubi.

Agencija za zaštitu životne sredine SAD je definisala maksimalnu dozvoljenu količinu fluorida u vodi za piće od 4 mg po litru. Dugotrajna izloženost količinama višim od ove može da prouzrokuje stanje koja se zove skeletna fluoroza, koja može da dovede do ukočenosti i bola u zglobovima, slabosti i preloma kostiju kod starijih ljudi. Naučne studije nisu utvrdile vezu između fluorida i raka.

Koji Unilever proizvodi sadrže fluorid?

Svi naši brendovi pasta za zube, uključujući Signal, Pepsodent, Mentadent, Aim, Zendium, Regenerate i Zhong Hua sadrže fluorid. Na listi sastojaka na ambalaži on je naveden kao natrijum fluorid ili monofluorofosfat.

Back to top