Pređi na sadržaj

Konzervansi koji ispuštaju formaldehid

Konzervanse koristimo radi očuvanja proizvoda za oidržavanje doma i ličnu negu u dobrom stanju: bez njih, mogli bi da se pokvare zbog bakterija, kvasaca ili plasni. 

Žena koja šamponira kosu pod tušem

U našim proizvodima ne koristimo formaldehid kao konzervans, niti sirovine u kojima se formaldehid koristi kao konzervans. Međutim, u nekim proizvodima za održavanje doma i ličnu negu koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid, kao što je dimetil-dimetilhidantoin (naziva se i „DMDMH“). Konzervansi koji ispuštaju formaldehid ispuštaju male količine formaldehida tokom celog veka trajanja proizvoda i time ga štite od kvarenja, a količina formaldehida ostaje na dozvoljenom nivou. U proizvodima za negu beba ne koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid.

Odgovori na vaša pitanja

Šta je to konzervans koji ispušta formaldehid?

Konzervansi koji ispuštaju formaldehid su u širokoj upšotrebi u proizvodima za ličnu negu kao bezbedni i delotvorni konzervansi. Oni ispuštaju malu količinu formaldehida tokom celog veka trajanja proizvoda. Ovo lagano i ograničeno ispuštanje održava svežinu proizvoda, pri čemu nivoi formaldehida ostaju veoma niski. Tipični konzervansi koji ispuštaju formaldehid koji se koriste u našim proizvodima su DMDMH, imadazolidinil urea, diazlidinil urea, natrijum hidroksil i metil glicinat.

Da li su konzervansi koji ispuštaju formaldehid bezbedni?

Regulatori i naučnici širom sveta saglasni su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid bezbedni u količinama koje se koriste u proizvodima za održavanje doma i kućnu negu. Nezavisni stručni panel SAD za analizu sastojaka kozmetičkih proizvoda i evropski Naučni odbor za bezbednost potrošača potvrdili su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid bezbedni za korišćenje u kozmetičkim proizvodima.

Kao kod svih sastojaka koje koristimo u proizvodima za održavanje dome i ličnu negu, uvek pratimo nova naučna istraživanja i nove regulative. Ako postanu dostupne neke nove informacije, procenjujemo ih. Ako te informacije promene našu prethodnu procenu rizika, uvek preduzimamo mere.

Da li su konzervansi koji ispuštaju formaldehid bezbedni za decu?

Kao u vezi sa odraslima, međunarodni regulatori i vodeći naučnici saglasni su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid bezbedni za decu u količinama koje se koriste u proizvodima za održavanje doma i kućnu negu. Neprekidno pratimo nova naučna istraživanja i nove regulative kako bismo bili upoznati sa najnovijim mišljenjima i saznanjima. U proizvodima za negu beba ne koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid iako se smatraju bezbednim za upotrebu.

„Konzervansi koji ispuštaju formaldehid i dalje mogu bezbedno da se koriste u kozmetičkim proizvodima u nivoima utvrđenim u pojedinačnim bezbednosnim procenama iz analize kozmetičkih sastojaka.“

Međunarodni toksikološki žurnal
Back to top