Pređi na sadržaj

Metilizotijazolinon (MI)

Konzervanse koristimo radi očuvanja proizvoda za održavanje doma i ličnu negu u dobrom stanju: bez njih, mogli bi da se pokvare zbog bakterija, kvasaca ili plesni. 

Pranje nasapunjanih ruku

Metilizotijazolinon (MI) je čest konzervans koji se koristi u industriji proizvoda za ličnu negu; međutim, danas postoji zabrinutost da on kod nekih ljudi može da izazove alergiju. Uklonili smo Mi iz velike većine naših proizvoda za ličnu negu koji ostaju na koži. Kod proizvoda za ličnu negu koji se ispiraju, smanjili smo nivoe Mi u celom svetu kako bismo zadovoljili nove regulatorne uslove.

Prisustvo MI u našim proizvodima za ličnu negu prikazano je na listi sastojaka tako da svako ko je alergičan na MI može da izbegne korišćenje proizvoda. Nastavićemo da pratimo nove naučne informacije kako bismo obezbedili da naši proizvodi budu bezbedni, delotvorni i potpuno usaglašeni sa regulatornim uslovima.

Odgovori na vaša pitanja

Šta je to MI?

MI je bistra, bezbojna tečnost koja se rastvara u vodi. Poboljšava bezbednosti trajnost proizvoda tako što sprečava razvoj bakterija i kvasaca, Bez konzervanasa kao što je Mi, proizvodi bi mogli da dobiju neprijatan miris, promene boju ili bi na njima mogle da je pojave plesni koje mogu da proizvode toksine štetne po zdravlje.

Da li MI izaziva alergije?

Većina ljudi koji koriste proizvode u kojima je sadržan MI nemaju alergijske reakcije. Međutim, nakon što su dermatolozi izrazili zabrinutost da MI može da aktivira kožne alergije kod sve većeg broja ljudi, Centar za bezbednost i zaštitu životne sredine (SAEC) je pregledao sve relevantne kliničke podatke. Rezultat toga je da ovaj sastojak izbacujemo iz naših proizvoda za ličnu negu koji ostaju na koži i smanjujemo njegove količine u proizvodima za ličnu negu koji se ispiraju.

Back to top