Pređi na sadržaj

Konzervansi

Konzervansi, kao što samo ime kaže, omogućavaju da stvari ostanu sveže. Konzervanse koristimo da bismo zaštitili naše proizvode od bakterija, kvasaca i plesni. Bez njih, naši proizvodi bi mogli da dobiju neprijatan miris, promene boju ili da se na njima pojavi plesan.

Ruke koje utrljavaju kremu

Svaki od naših proizvoda procenjujemo uzimajući u obzir faktore kao što su vrsta proizvoda, način na koji će se koristiti i gde će se čuvati da bismo odabrali najbolji konzervans ili kombinaciju konzervanasa. Na primer, kod krema za kožu nam je jasno da će ponavljano umakanje prstiju kontaminirati proizvod.

Pored toga što postupamo u saglasnosti sa važećim zakonima i propisima, sprovodimo sopstvene bezbednosne procene i pratimo nova naučna istraživanja. Konzervanse koristimo samo kada su neophodni i pažljivo kontrolišemo količinu koju koristimo. Na taj način vodimo računa da konzervanse koristimo bezbedno i odgovorno.

Cenimo to što neki ljude žele da izbegnu određene konzervanse. Imajući to u vidu, ponekad uspevamo da razvijemo proizvode koji ne sadrže određene konzervanse.

U sledećim odeljcima možete da pročitate više o sadržanim konzervansima o kojima nam se najčešće postavljaju pitanja; parabenima, metilizotijazolinonu, konzervansima koji ispuštaju formaldehide i fenoksietanolu.

Odgovori na vaša pitanja

Šta su to konzervansi?

Konzervansi, kao što samo ime kaže, omogućavaju da stvari ostanu sveže. Osim što se veštački proizvode, konzervansi se nalaze i u prirodi, na primer, borovnice, krastavac, trešnje i med sadrže parabene, dok sve zdrave ljudske, životinjske i biljne ćelije proizvode i koriste formaldehid.

Konzervanse koristimo da bi proizvodi ostali bezbedni, delotvorni i privlačni – njima ih štitimo od bakterija, kvasaca i plesni koji mogu da ih pokvare i učine ih nebezbednim.

Zbog čega su konzervansi potrebni?

Bez konzervanasa, mnogi proizvodi bi se pokvarili, čime bi se smanjila njihova delotvornost i što bi potencijalno dovelo do problema kao što su infekcije kože ili očiju. Svi znamo da hrana može da se pokvari. Isto tako mogu da se pokvare i proizvodi za održavanje doma i ličnu negu – pogotovo kada se čuvaju u toplim, vlažnim okruženjima, kao što su kupatila i kuhinje, koja podstiču razvoj bakterija, kvasaca i plesni.

Konzervansi nam pomažu i da proizvedemo proizvode koji su zgodni za korišćenje i čuvanje. Na primer, proizvod bez konzervanasa bi morao da se čuva u frižideru ili da se baci brzo nakon otvaranja.

Zbog čega Unilever koristi različite konzervanse u različitim proizvodima?

Svaki konzervans ima drugačije kvalitete. Neki konzervansi deluju bolje protiv različitih tipova bakterija, kvasaca i plesni nego drugi ili deluju bolje sa određenom kombinacijom sastojaka. Pri donošenju odluke o tome koje ćemo konzervanse koristiti, razmatramo pitanja kao što su: Kako će se proizvod proizvoditi i transportovati? Kakva je klima u zemlji u kojoj će se prodavati? Kako će ga potrošač verovatno čuvati?

Da li se radi o proizvodu za ličnu negu, proizvodu koji ostaje na koži, kao što je krema za lice, ili proizvodu koji se ispira, kao što je gel za tuširanje? Ako se radi o proizvodu za održavanje doma, na kojoj će se vrsti površina koristiti, ili da li će se koristiti za ručno ili mašinsko pranje veša? Odgovori na ova pitanja pomažu pri određivanju koji je konzervans ili kombinacija konzervanasa odgovarajuća u najvećoj meri.

Da li se procenjuje bezbednost konzervanasa?

Da. Konzervansi koje mi koristimo procenjeni su u pogledu bezbednosti – a procenili su ih i naši stručnjaci za bezbednost i spoljni organi. Uvek poštujemo nacionalne zakone i propise. Imamo i sopstvene opšte standarde koji obezbeđuju da imamo dosledan pristup bezbednom korišćenju konzervanasa. Koristimo količinu koja je odgovarajuća za očuvanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i vodimo računa da se svaki konzervans bezbedno uklapa sa ostalim sastojcima proizvoda.

Da li svi proizvodi sadrže konzervanse?

Konzervanse koristimo samo kada su neophodni. Konzervansi su često važni za zaštitu od bakterija, kvasaca i plesni. Međutim, nekim proizvodima nisu potrebni konzervansi jer njihovi sastojci, ambalaža ili namena sprečavaju kontaminaciju. Oni se često nazivaju „samokonzervirajućim“.

Cenimo to što neki ljude žele da izbegnu određene konzervanse ako mogu. Imajući to u vidu, ponekad uspevamo da razvijemo i proizvode koji ne sadrže određene konzervanse.

Back to top